Drukuj

Drewniana podłoga i ogrzewanie podłogowe, czy to jest możliwe?

Dlaczego warto wybrać ogrzewanie podłogowe

Wiele z nas dostrzega zalety ogrzewania podłogowego, które coraz częściej staje się poważną konkurencją dla ściennych, nieestetycznych grzejników. Najważniejszą zaletą ogrzewania podłogowego jest komfort cieplny, który wynika z odpowiedniego rozłożenia temperatur. Powierzchnia użytkowa jest przyjemnie ciepła a temperatura nie przekracza temperatury ciała człowieka. Następnie powietrze wychładza się na tyle, że na wysokości naszej głowy ma o kilka stopni mniej. Taki rozkład temperatur jest dla człowieka najbardziej korzystny.

Tradycyjne systemy ogrzewania z grzejnikami konwekcyjnymi nie są w stanie zapewnić takiego rozkładu temperatur jak ogrzewanie podłogowe, gdyż mieszają powietrze w taki sposób, że najwyższe partie pomieszczeń są najbardziej ogrzane a najchłodniejszym miejscem jest podłoga.

Ogrzewanie podłogowe pod drewnianą podłogą, zasady montażu

Wróćmy jednak do tematu podłogi drewnianej i ogrzewania podłogowego. Wielu z nas ma wątpliwości jak będzie zachowywać się drewno pod wpływem temperatury. Każde drewno jest wrażliwe na zmianę temperatury i wilgotności, ponieważ te dwa elementy mogą powodować odkształcanie się desek. Większe prawdopodobieństwo odkształcanie  się drewna występuje w przypadku litych deskach, które mają jednolitą i mało elastyczną konstrukcję. W przypadku desek drewnianych warstwowych rozsychanie się drewna ograniczone jest wielością warstw, które tworzą stabilną konstrukcję. Dlatego, decydując się na ogrzewanie podłogowe należy wybrać deski wielowarstwowe.

Jeśli chodzi o sposób montażu desek podłogowych na ogrzewanie podłogowe najlepszym sposobem montażu jest przyklejanie desek wielowarstwowych do podłoża. W przypadku podłogi drewnianej klejonej do podłoża, należy zwrócić uwagę na parametry techniczne kleju, który będzie używamy do montowania podłogi. Przed montażem należy w odpowiedni sposób przygotować podłoże.
Zanim przystąpimy do montażu podłogi drewnianej musimy przeprowadzić proces kilkutygodniowego wygrzewania  wylewki.  Stopień wilgotności powinien kształtować się na poziomie 1,8% dla podłoży cementowych i 0,3 % dla wylewek anhydrytowych. Przed położeniem podłogi należy dokonać pomiarów wilgotności wylewki i jej twardości. Bardzo ważnym elementem jest również pogoda na zewnątrz. Powinniśmy zwrócić uwagę na temperaturę powietrza w dni kiedy chcemy układać podłogę. A ta nie powinna być  większa niż 20 C.
Gdy nasza podłoga drewniana jest już ułożona, wtedy możemy włączyć nasze ogrzewanie podłogowe, ale tu również zaleca się ostrożność. Temperaturę należy podnosić stopniowo, przez kilka dni, aby uniknąć deformacji. Temperatura wierzchniej warstwy podłogi nie może być większa niż 27 stopni. W przypadku, gdyby ta temperatura została przekroczona wiąże się to z ryzykiem powstawania szczelin.

Jak widać, jest kilka elementów na które należy zwrócić uwagę, decydując się na podłogę drewnianą i ogrzewanie podłogowe, jednak komfort tego typu rozwiązania będzie cieszył nas przez wiele lat.